Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Underline1

U bevindt zich hier: HomeNieuws

ECO presenteert plan Windpark Elzenburg - de Geer

Op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober), presenteerde Energiecoöperatie Oss (ECO) het plan voor haar deelname in het windpark ten noorden van de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer.
In Dome-X aan de Kanaalstraat kwamen geïnteresseerden bijeen om kennis te nemen van het ontwikkelingsmodel en de daarop gegeven toelichting.

ECO beoogt in 2020 twee winturbines in exploitatie te nemen. De opbrengst ervan is goed het elektriciteitsverbruik van 8.000 huishoudens. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage gegeven aan de energietransitie-doelen van de gemeente Oss. Deze zijn: het energieneutraal maken van de gemeente in 2050 en een plaats in de top 3 van Brabants meest duurzame gemeenten.

Volgens het plan kunnen inwoners van de gemeente Oss participaties (obligatieleningen) nemen in het windpark. Ze ontvangen hiervoor een vast dividend (4%). Een ander belangrijk onderdeel is dat de winst wordt gestort in een op te richten Duurzaamheidsfonds.  Dit fonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van diverse geledingen uit de bevolking. Met bijdragen uit het fonds worden initiatieven ondersteund die bijdragen aan een verdere verduurzaming van de samenleving in de gemeente. Te denken is aan: energie-educatie; uitbreiding van zonnestroom-installaties op dorpshuizen of scholen; energie-ondersteuning voor financiële minima.

Het plan is vorige week aangeboden aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente, op 14 december volgt behandeling in de gemeenteraad.

ECO is actief op de Dag van de Duurzaamheid.

10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. ECO presenteert zich die dag op twee manieren. Overdag zijn ECO-vrijwilligers present in een stand op de duurzaamheidsmarkt in het gemeentehuis. ’s Avonds presenteert ECO het plan voor realisatie van windmolens binnen windpark Elzenburg – de Geer.

Presentatie plan voor windmolens

Dit najaar neemt de gemeenteraad een besluit over de aanleg van een windpark ten noorden van het bedrijventerrein Elzenburg - De Geer. ECO wil een aantal van deze windmolens realiseren en exploiteren. Een plan hiervoor ligt inmiddels bij de gemeente. Uitgangspunten in dit plan zijn de mogelijkheid van participatie door inwoners van de gemeente Oss én het creëren van een Duurzaamheidsfonds. Door het laatste worden weer meer duurzame projecten in onze gemeente mogelijk gemaakt.

ECO organiseert een openbare bijeenkomst om alle andere geïnteresseerden over ons plan te vertellen.

Wanneer?          Dinsdag 10 oktober om 20:00 uur.
Waar?                Gebouw Dome-X, Kanaalstraat 12b Oss

Stand op de duurzaamheidsmarkt

De duurzaamheidsmarkt wordt georganiseerd door de gemeente Oss. Balie-bezoekers van het gemeentehuis kunnen er een kijkje nemen, maar de duurzaamheidsmarkt op zich zelf is ook al een bezoekje waard.

ECO heeft er een eigen stand waar vrijwilligers informatie geven over het inzetten van maatregelen om energie te besparen. Hierbij is te denken aan het opstellen van een energiescan van de eigen woning of kleine onderneming, maar ook aan het ervaren van de mogelijkheden van energiezuinige verlichting.

Wanneer?           Dinsdag 10 oktober van 10:00 tot 16:00 uur.
Waar?                 Hal van Gemeentehuis, Raadhuislaan 2 Oss

Opening van ons eerste project met zonnepanelen

Op 1 mei opent Energiecoöperatie Oss eerste project met zonnepanelen

De Energiecoöperatie Oss realiseert op dit moment haar eerste project voor collectieve duurzame elektriciteitsproductie. De deelnemers aan het project delen in de opbrengst ervan en maandag 1 mei vindt de officiële ingebruikname plaats.

Elektriciteit voor 20 huishoudens

Op dit moment is Ecodome uit Oss bezig met het installeren van de 200 zonnepanelen. Ze worden geplaatst op het dak van sporthal Mondriaan.  De productie ervan is goed voor het gemiddelde elektriciteitsverbruik van 20 huishoudens. Direct na installatie en aansluiting op het net gaat de ‘zonnecentrale’ leveren en profiteren de deelnemende leden van de opbrengst.

Lees meer: Opening van ons eerste project met zonnepanelen

Wij zoeken een nieuwe voorzitter

Onze huidige voorzitter heeft aangegeven te willen stoppen wegens het einde van de ‘ambtstermijn’.  

Over ECO

De Energiecoöperatie Oss zet zich in voor een energieneutraal Oss. Wij staan  voor verantwoord omgaan met energie en het realiseren van lokale duurzame energieprojecten. Dit vanuit de kracht, ondersteuning en expertise van inwoners en bedrijven van de gemeente Oss inclusief de bijhorende kernen.

Lees meer: Wij zoeken een nieuwe voorzitter

Doe de Zonnescan Brabant!

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? En woont u in de provincie Noord-Brabant? Maak dan gebruik van de Zonnescan Brabant. Deze tool is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en al ruim 41.000 keer geconsulteerd.

Ga naar www.zonnescanbrabant.nl en zoek op de digitale kaart uw adres op. Vervolgens krijgt u informatie over de hoeveelheid energie die zonnepanelen op uw dak kunnen opwekken, de kosten van zonnepanelen en hoeveel geld u kunt besparen op de energierekening. Zonnescan Brabant is dé  online tool die de voordelen van zonnepanelen voor de gehele provincie in kaart brengt.

Lees meer: Doe de Zonnescan Brabant!

Meer artikelen...