Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline


Eerder zijn wij ingegaan op de fiscale voordelen voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) die investeert in zonnepanelen op zijn bedrijfspand. Deze keer gaat het om investeringen in zonnepanelen op de eigen woning. Kan een dga dat beter in privé of vanuit zijn B.V. doen?


Investeren in privé of vanuit de B.V.?

Een dga die investeert in zonnepanelen op zijn eigen woning, heeft de keuze: investeren in privé of vanuit zijn B.V. In beide gevallen kunnen fiscale voordelen worden genoten. De vraag is: “Welke variant biedt het meeste voordeel?” Het antwoord op die vraag wordt mede ingegeven door de omstandigheden van het concrete geval.

De zonnepanelen in privé aanschaffen zal een groter BTW-voordeel opleveren dan investeren vanuit de eigen B.V. Daar staat tegenover dat investeren vanuit de eigen B.V. recht geeft op investeringsaftrek. Naar mate de investering groter is, zal investeren vanuit de eigen B.V. voordeliger worden. Als vuistregel wordt wel gehanteerd: investeringen tot € 15.000 exclusief BTW kunnen het beste in privé worden gedaan. Daarboven beter vanuit de eigen B.V. Investeren in privé levert minder administratieve rompslomp op maar dat is relatief. Immers, bedoelde administratieve handelingen lopen vaak mee in de administratie die de B.V. toch al moet voeren en geven dan niet direct een gevoel van een extra last. Hierna enige toelichting.

Optie 1: investeren in privé

Teruggave BTW
Over de zonnepanelen en de installatiekosten daarvan, wordt u BTW in rekening gebracht. U kunt die in privé terugvragen. Daarmee verlaagt u de investeringskosten aanzienlijk dus wordt de terugverdientijd aanmerkelijk korter.

Wie BTW terugvraagt zal BTW-aangiften moeten doen. In de aangiften moet u ook vermelden: de BTW die u moet berekenen over de door u op het landelijke energienetwerk terug geleverde (zonne)stroom. Dat mag ook het voor u geldende forfait van de Belastingdienst zijn.

Het doen van BTW-aangiften blijft terugkomen tenzij de kleine-ondernemersregeling (KOR) op u van toepassing is. Na teruggave van de BTW op de zonnepanelen en de installatiekosten, kunt u dan de Belastingdienst ontheffing vragen voor het doen van BTW-aangiften. Naast het vervallen van een administratieve last, mag u dan óók feitelijk de door u af te dragen BTW houden. Kortom, wel de lusten maar niet de lasten.

Let wel op! Mogelijk bent u al BTW-ondernemer. Bijvoorbeeld omdat u in privé met BTW een bedrijfspand verhuurt. In dat geval is het goed mogelijk dat u niet voor de KOR in aanmerking komt.

Minder energiebelasting en ODE
U betaalt geen energiebelasting of opslag duurzame energie (ODE) over energie die u met uw zonnepanelen opwekt. Energiebelasting en ODE betaalt u alleen over het saldo van energie dat u afneemt van uw energieleverancier. Dit voordeel kan aanzienlijk zijn. Indien u bijvoorbeeld 10.000 kWu van uw energieleverancier afnam en dat nu zelf produceert dan kan het voordeel zo’n € 1.208 per jaar bedragen.

Optie 2: investeren vanuit de B.V.

Investeren in zonnepanelen op uw eigen woning vanuit de B.V. geeft recht op de Energie-investeringsaftrek (EIA). Optie 2 brengt wel administratieve lasten met zich mee. Als dga moet u de zonnepanelen van uw B.V. leasen. U en uw B.V. dienen nu eenmaal zakelijk met elkaar om te gaan.

Wel EIA, géén KIA
De EIA vormt een extra fiscale aftrekpost van 41,5% van het in zonnepanelen geïnvesteerde bedrag. Een fiscale aftrekpost verlaagt het resultaat waarover de B.V. belasting moet betalen. Een lager fiscaal resultaat betekent minder belasting betalen. Die belastingbesparing bedraagt 20% een winst van € 0 - € 200.000 en 25% bij een winst boven de € 200.000. Dat komt neer op een maximale korting van respectievelijk 8,3% en 10,4% op het in zonnepanelen geïnvesteerde bedrag exclusief BTW. U dient dan wel de investering binnen drie maanden te melden bij AgentschapNL.

Uw B.V. krijgt géén kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) omdat de zonnepanelen aan u (dga) worden geleaset.

Afschrijven / leasetermijnen
De B.V. mag jaarlijks afschrijven op de zonnepanelen. Daarmee wordt elk jaar een stukje waardevermindering van de zonnepanelen in aanmerking genomen. Dat verlaagt de fiscale winst van de B.V. dus ook het bedrag te betalen vennootschapsbelasting. Hier staan tegenover de leasetermijnen die de B.V. van u – de dga – ontvangt. Dat verhoogt weer de fiscale winst dus ook het te betalen bedrag vennootschapsbelasting. Gaan we er vanuit dat de B.V. jaarlijkse evenveel op de zonnepanelen afschrijft als zij aan leasetermijnen ontvangt dan levert de afschrijving geen (belasting)besparing op.

Minder BTW-voordeel
De B.V. kan de BTW over de zonnepanelen en de installatiekosten terugkrijgen zoals bij investeren in privé. Daar staat tegenover dat over de leasetermijnen die de B.V. u - de dga – in rekening brengt, BTW moet worden berekend en afgedragen. Bovendien heeft u in privé geen of minder voordeel van de KOR. Dit is één van de nadelen van investeren via uw B.V.

Minder energiebelasting en ODE
Ook indien vanuit de eigen B.V. wordt geïnvesteerd in zonnepanelen op uw eigen woning hoeft geen energiebelasting of opslag duurzame energie (ODE) te worden betaald over energie die u met uw zonnepanelen opwekt. Wat dat betreft is er geen verschil tussen investeren in privé of vanuit de eigen B.V. Het voordeel is even groot.

Kortere terugverdientijd

Door de beschreven voordelen wordt de terugverdientijd aanzienlijk korter. Dat betekent dat investeren in zonnepanelen op uw eigen woning eerder en meer rendement oplevert. Hoe snel en hoeveel dat voor u is, hangt af van diverse factoren. Zo is de ligging van uw woning bepalend. Naar mate de zonnepanelen meer zon opvangen zullen zij meer stroom produceren dus rendabeler zijn.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan gerust, vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-26373669 of via contact formulier

Inschrijven Nieuwsbrief